Välkommen till Lästringe-Alma

LSS-boende och dagverksamhet

Alma Lästringe erbjuder tre olika boenden; två gruppboenden samt ett serviceboende tillsammans med uppskattad dagverksamhet. Umgänge med djur är en naturlig del i verksamheten samt individuell utveckling med hjälp av olika aktiviteter enligt egna önskemål.

För oss står trygghet och egen utveckling i fokus och vi erbjuder service dygnet runt. Regelbundet arrangeras utflykter, som kan vara allt från restaurang- och biobesök till shopping och skogsutflykter.

Verksamheten har bedrivits sedan 1998.

Kontakta oss

Huvudkontoret

Lästringe-Alma AB
Nya Utterö 1
611 99 Tystberga

Fax: 0155-26 03 86
Telefon: 0155-26 06

Kontaktperson: Catarina Örnmar Helgason (Föreståndare)
Mobil: 070-241 88 47
E-post: catarina.helgason@lastringealma.se

Organisation Lästringe-Alma AB

Två gruppboenden och ett serviceboende samt en dagverksamhet
Boenden enligt LSS 9 § punkt 9 LSS 1 § punkt 1 och 3

Konsulter
Läkarkonsult: Leg läkare/psykiater, spec i neuropsykiatri
Handledare: Leg psykoterapeut
Ekonomi: Ekonom
Revisor: Ernst & Young
Brand: Presto, Anticimex
It-tjänst: Carl Lamm

Solberga gruppboende i Tystberga
6 platser
5 personal + 1 arbetsledare (5,15 tj)

Solberga gruppboende vid Utterö Gård
6 platser
5 personal + 1 arbetsledare (5,45 tj)

Alma seviceboende
6 platser
5 personal (5,17 tj)
Dagverksamhet till boendena

Enligt LSS 9 § 10, LSS 1  § 1, samt enl 7 kap 1 § punkt 4 SoL
Utterö Gård dagverksamhet
14 platser
5 personal (3,72 tj)

Håll utkik efter vår nya hemsida som lanseras snart